zondag 25 oktober 2020 Inloggen
Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Waasse Landmaatschappij c.v.b.a streeft ernaar haar website toegankelijk te maken. We volgen daarbij de nationale wetgeving (het Bestuursdecreet) die zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/2102 over toegankelijkheid van 26 oktober 2016.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.waasselandmaatschappij.be  

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. De Europese en Belgische regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op. 

•    Deze website voldoet gedeeltelijk aan WCAG 2.1 niveau AA, omdat we niet voldoen aan de onderstaande eisen.

Niet-toegankelijke inhoud

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet helemaal in geslaagd. Hieronder vind je een opsomming van de nog bestaande problemen en mogelijke oplossingen. Als je nog iets vindt dat niet toegankelijk is en hieronder niet vermeld is horen wij het graag van je. 

* Resize text: de gebruiker moet tekst kunnen vergroten, of moet kunnen inzoomen via de browser zonder dat er inhoud onleesbaar of onzichtbaar wordt.
* Focus visible: de toetsenbordfocus moet zichtbaar zijn
* Reflow: dit komt neer op een responsive webdesign. Alles moet blijven werken en leesbaar zijn zonder horizontaal te scrollen op een breedte van 320 CSS pixels.
* Text spacing: de gebruiker moet de ruimte tussen letters, woorden, lijnen en paragrafen kunnen aanpassen.

* De website bevat tabellen. De websitesoftware (CMS) geeft de inhoud (beperkt) een opmaak via de html, wat niet toegestaan is. Wij kunnen dit voorlopig niet veranderen.

* Een voorleessoftware zal mogelijks iconen op de website helemaal uitlezen als tekst. Dit kunnen we momenteel niet oplossen. 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op op 4 juli 2019. We pasten deze toegankelijkheidsverklaring het laatst aan op [....]

De toegankelijkheid van onze website werd via intern nazicht (op basis van de succescriteria van WCAG 2.0 en 2.1 niveau AA) gecontroleerd.

Feedback en contactgegevens

Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via info@waasselandmaatschappij.be. Wij streven ernaar je een eerste antwoord te sturen binnen 3 werkdagen.  

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden van de manier waarop we jouw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan je jou richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

Je bereikt hen:
•    per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
•    via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
•    via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700