Ik krijg een woning toegewezen

 

Ik aanvaard de woning

Eenzijdige belofte van aankoop en waarborg

Nadat we jou een sociale koopwoning hebben toegewezen, vragen we je een ‘eenzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In dit document verbind jij je ertoe om de woning aan te kopen.

Op het moment dat je de belofte van aankoop ondertekent, betaal je een waarborg – dat bedrag is maximaal 4.569 euro. Hierna breng je de lening in orde. Deze waarborg dient ter goede naleving van de belofte. De waarborg zal terugbetaald worden na het ondertekenen van de akte via overschrijving.

Koop je de woning uiteindelijk toch niet? Dan krijg je deze waarborg niet volledig terug – tenzij je overmacht kunt aantonen.

 

Overhandiging van de sleutels

Wanneer de voorlopige oplevering van de woning(en) is doorgegaan, kan de kandidaat-koper de sleutels in ontvangst nemen én kan hij beginnen met het uitvoeren van de afwerking van zijn woning (keuken plaatsen, vloeren leggen, …). Vanaf dat moment mag de woning nog niet bewoond worden! Tegelijkertijd ontvangt men de eindafrekening van de woning. Opgelet! Er moet eerst een goedkeuring van het krediet zijn, alvorens je de sleutels kan ontvangen.

Van zodra de kandidaat-koper de sleutel in ontvangst heeft genomen, dient de woning (het in hypotheek gegeven onroerend goed) verzekerd te zijn tegen brandgevaar, bliksem en ontploffing (diefstal, stormschade, …).

 

Verkoopakte en kosten

Op de dag van de overhandiging van de sleutels zullen alle nodige documenten worden verstuurd naar de desbetreffende notaris (vrije keuze!). Zij maken de akten klaar en spreken een datum af met onze maatschappij voor het verlijden van de akte. Vanaf dat moment mag u de woning bewonen.

Vóór de ondertekening van de akte, zal u de aktekosten (notariskosten) moeten betalen. Dit bedrag is afhankelijk van de aankoopprijs en het kredietbedrag. 

 

Ik aanvaard de woning niet

Je bent geïnteresseerd in een woning en hebt aanvaard om deze woning te kopen. Wil je de woning tijdens of na de toewijzing toch niet kopen, dan is dit een weigering. Je krijgt het inschrijvingsgeld in dit geval niet terugbetaald en wordt uit het register geschrapt.