Ik sta in het register

 

Mijn plaats in het register

Plaatsnummer

Je stelde je bij je inschrijving kandidaat voor een sociale woning in een bepaalde (deel)gemeente. Tot het jouw beurt is om een woning van jouw keuze te kunnen kopen, sta je op de wachtlijst. Telkens we een woning verkopen of als kandidaten met een hogere plaats op de lijst geschrapt worden, schuif je omhoog op de lijst.

 

Hoe lang moet ik wachten?

We kunnen niet zeggen hoe lang je precies moet wachten voor je aan de beurt bent. Je kan wel bij ons navragen wat jouw positie is op de wachtlijst.

Actualisatie van de wachtlijst

We updaten de registers geregeld – minstens in alle oneven jaren (2021, 2023,...). Dan gaan we na of jouw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet.

 

Kan mijn inschrijving geschrapt worden?

Ja dat kan. Je krijgt jouw inschrijvingsgeld terug in de volgende situaties:

 • Je koopt een sociale woning.
 • Je vraagt zelf dat we je schrappen. Dat kan schriftelijk, via e-mail of op afspraak.
 • Je voldoet niet meer aan de inkomens- en/of eigendomsvoorwaarde op het ogenblik dat we jou een woning aanbieden.
 • Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarden als wij onze registers updaten.

 

Je krijgt jouw inschrijvingsgeld niet terug in de volgende situaties:

 • Je antwoordt niet of te laat op de vraag die wij jou stellen bij de update van het register of het aanbod van een sociale koopwoning. Je wordt niet geschrapt als je overmacht kunt aantonen.
 • Je gaat niet in op het aanbod van een woning. We schrappen jou niet als je een gegronde reden voor die weigering kunt aantonen.
 • Je aanvaardde een aangeboden woning maar wil ze nadien toch niet kopen.
 • Je hebt bij jouw inschrijving doelbewust onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens afgelegd of gegeven.

 

Krijg ik voorrang?

Wij verkopen de woningen in chronologische volgorde. De persoon die zich het eerst inschreef, kan ook het eerst een sociale woning kopen.

Verschuivingen zijn mogelijk. In enkele specifieke situaties moeten we personen voorrang geven.

 • Jij of een van je gezinsleden heeft een bepaalde beperking en de koopwoning is specifiek aan die beperking aangepast.
 • Je woont in een woning die onteigend wordt. Je kunt er dus niet blijven wonen.

 

Band met de gemeente

Je moet een voldoende lokale band hebben met de gemeente waarin de sociale woning ligt.

Wat bedoelen we met een lokale band?

 • Je woont zes jaar of langer onafgebroken in deze gemeente of in een aangrenzende gemeente die in ons werkgebied of in het werkgebied van een andere sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen ligt.
 • Je werkt minstens halftijds in deze gemeente.
 • Je hebt een langdurige en zwaarwichtige maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met deze gemeente.