zondag 25 oktober 2020 Inloggen
Ik wil lenen

U kan bij ons terecht voor inlichtingen en de samenstelling van uw dossier 'kredietaanvraag'.   Wij zorgen voor de initiële inbreng in de informatica toepassing.  De definitieve goedkeuring/toekenning van een krediet berust wel bij de VMSW als wettelijke kredietverstrekker.

 

Voor de volledige gedetailleerde informatie verwijzen wij u tevens naar de VMSW website: onder de rubriek 'ik ben particulier - lenen bij VMSW'.

Lees de voorwaarden voor een Vlaamse Woonlening in de leningenprospectus van de VMSW.

 

Inlichtingen

Heeft u nog vragen, wenst u de prospectus of wil u een dossier 'kredietaanvraag' indienen, dan kan u terecht bij ons team.

Privacy

ALGEMENE VERORDERING GEGEVENSBESCHERMING (privacy)

Via Waasse Landmaatschappij kunt u bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een Vlaamse Woonlening krijgen. Wij houden daarom in lijsten en dossiers gegevens over u bij. We gebruiken deze gegevens om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen. 

Het is niet de bedoeling dat organisaties gegevens over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw gegevens te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt.

Welke gegevens gebruikt Waasse Landmaatschappij van u?
Wij kijken na of u een sociale woonlening kunt afsluiten. Dit gebeurt op het ogenblik dat u zich inschrijft en op het ogenblik dat de rentevoet wordt bepaald.

Deze gegevens zijn:

 • identificatiegegevens
 • rijksregisternummer
 • adres- en contactgegevens
 • gezinssamenstelling
 • eigendomsgegevens
 • financiële gegevens
 • gegevens van de beleende woning

Hoe lang bewaart Waasse Landmaatschappij uw gegevens?
Als uw kandidatuur stopt bewaren wij uw gegevens nog 2 jaar of als of de hypotheek vervalt, bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar.

Waar vraagt Waasse Landmaatschappij gegevens op?
U geeft ons heel wat gegevens als u een Vlaamse woonlening wenst. U bent altijd verplicht correcte gegevens te geven. Doet u dit niet? Dan kunt u mogelijk geen Vlaamse woonlening krijgen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

Het eengemaakt leningenbesluit vraagt ons om uw gegevens zoveel mogelijk elektronisch te verzamelen.

Wij bevragen ook:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 + RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
   

Aan wie geeft Waasse Landmaatschappij uw gegevens door?

Wij bezorgen alleen gegevens aan de VMSW. Met de VMSW sluit u uiteindelijk de kredietovereenkomst af.

Kunt u uw gegevens controleren en aanpassen?
Ja, dat kan. U kunt uw gegevens altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar [vul in: e-mailadres] of een brief naar [vul in: adres]. Wij bezorgen u dan deze gegevens.

Is iets niet correct? Dan kunt u dit laten aanpassen. De foutieve gegevens gebruiken wij niet meer.

Bent u niet akkoord met hoe wij gegevens verwerken?
Vindt u dat Waasse Landmaatschappij onterechte gegevens heeft? Dan kunt u ons vragen om deze gegevens te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.

Ook kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal uw klacht behandelen.

Hebt u vragen over uw gegevens en uw privacy?
Dan kunt u terecht bij onze verantwoordelijke. Contacteer ons via info@waasselandmaatschappij.be - 03/777.25.92 - Onze-Lieve-Vrouwplein 28 te 9100 St-Niklaas.

U kunt ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be

Heeft u algemene vragen over privacy?
Dan kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vindt u op

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.