Privacybeleid

Waasse Landmaatschappij met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Onze-Lieve-Vrouwplein 28 en met ondernemingsnummer BE0405.031.91 is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens opgesomd in deze privacyverklaring.

Waasse Landmaatschappij heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (afgekort DPO) die Waasse Landmaatschappij adviseert inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende partijen:

  • Iedere kandidaat-koper of koper van Waasse Landmaatschappij;
  • Iedere kandidaat-ontlener of ontlener van het Vlaams Woningfonds via kredietbemiddelaar Waasse Landmaatschappij. 
  • Iedere gebruiker van de website en al haar sub-sites aangeboden door Waasse Landmaatschappij. Waasse Landmaatschappij is eigenaar en beheerder van de website.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens over u die we verwerken via onze website of waarover wij beschikken in het kader van onze verkoop- en leendiensten. Deze informatie kan zowel verzameld worden bij overheidsinstellingen, bij u, door middel van invulformulieren (al dan niet via onze website), of tijdens een gesprek met onze medewerkers.